Kromka Chleba dla sąsiada

Caritas jest dziełem charytatywnym Kościoła Katolickiego i opiera swoją tożsamość na przykazaniu Miłości Boga i bliźniego. Caritas należy do struktury Kościoła Katolickiego, reprezentuje całą wspólnotę wiernych i ma zasięg ogólnoświatowy.

pols

Caritas Polska, jako instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski, należy do Caritas Europa i Caritas Internationalis. Na terenie naszego kraju współdziała z Caritas diecezjalnymi wspierając je w wykonywaniu charytatywnych zadań. Caritas Polska inicjuje i prowadzi kampanie społeczne, kieruje ogólnokrajowymi akcjami i realizuje pomoc zagraniczną, obejmując nią zwłaszcza ofiary katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.

Caritas Polska inicjuje i prowadzi kampanii społeczne, działania formacyjne, kieruje ogólnokrajowymi akcjami oraz realizuje pomoc zagraniczną, obejmując nią zwłaszcza ofiary katastrof naturalnych i konfliktów zbrojnych.

Caritas diecezjalne w Polsce to grupa 44 organizacji powołanych przez biskupów diecezjalnych jako autonomiczne struktury charytatywne pomagające we wszelkich obszarach ludzkiej biedy. Caritas diecezjalne działają na terenie diecezji dysponując siecią blisko 1000 wyspecjalizowanych placówek jak i rzeszą wolontariuszy

wolo

Caritas ubogim.
Caritas diecezjalne prowadzą w Polsce blisko 1000 placówek udzielając każdego dnia wyspecjalizowanej pomocy tysiącom osób ubogich. Są wśród nich jadłodajnie, ośrodki wsparcia osób bezdomnych, placówki pomocy socjalnej, medycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej.

Kromka Chleba.
Caritas Polska pragnąc przyjść z pomocą osobom niedożywionym i głodnym, od lat prowadzi kampanię społeczną Kromka Chleba Caritas. Ma ona na celu nie tylko gromadzenie środków pozwalających na zakup żywności dla biednych, ale przede wszystkim uwrażliwienie całej naszej społeczności na problemy bezrobotnych, bezdomnych, ubogich, by ubóstwo nie było powodem wykluczenia społecznego, poniżenia i odrzucenia.

 placow

Projekt „Spiżarnia Caritas”

Celem Programu Spiżarnia Caritas jest świadczenie długofalowej pomocy w zakresie zapewnienia regularnego dostępu do produktów żywnościowych osobom cierpiącym z powodu ubóstwa i/lub głodu poprzez nieodpłatne przekazywanie produktów żywnościowych wycofanych z obrotu przez sklepy osobom potrzebującym, za pośrednictwem Caritas diecezjalnych lub ich jednostek podległych. Projekt ten został pilotażowo przeprowadzony przez Caritas Gdańską a następnie upowszechniony w innych Caritas w Polsce.

Unijna Pomoc Żywnościowa

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Bezpłatna pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych stanowiących uzupełnienie potrzeb żywieniowych osób objętych pomocą. Od sierpnia 2016 r. do czerwca 2017 r. do magazynów Caritas przekazano 11 276 ton żywności, która została przekazana 230 000 osobom najbardziej potrzebującym. Caritas Polska realizuje program w partnerstwie z 26 Caritas diecezjalnymi.

Tak Pomagam
Dwa razy w roku, przed Świętami Bożego Narodzenia i przed świętami Wielkiej Nocy Caritas w całej Polsce organizują ogólnopolskie zbiórki żywności. W akcji każdorazowo bierze udział kilkadziesiąt tysięcy wolontariuszy Caritas diecezjalnych, zbiórka prowadzona jest w 2500 sklepów. XIII zbiórka Żywności Tak pomagam odbędzie się w dniach 8-9 grudnia 2017 r.