Kromka Chleba dla sąsiada
timeline_pre_loader
. . .

Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Caritas Diecezji Gliwickiej

 • 18.09.2019 – spotkanie z uczniami szkoły podstawowej nr 29 w Gliwicach, pogadanka na temat przeciwdziałania marnowaniu żywności i dzielenia się z innymi, np. kolegami w klasie, kolegami z podwórka, sąsiadami, osobami starszymi i wszystkimi, którzy potrzebują pomocy.
 • 19.09.2019 – konkurs prac z nagrodami. Temat konkursu „Podziel się chlebem”. Konkurs będzie zorganizowany dla dzieci w szkole podstawowej nr 29 w Gliwicach.
 • 19.09.2019 – wspólne pieczenie i degustacja chleba przez seniorów i niepełnosprawną młodzież z WTZ w Gliwicach. Pogadanka na temat szacunku dla chleba.
  20.09.2019 – pracownicy Caritas Diecezji Gliwickiej i wolontariusze tradycyjnie wyjdą na ulicę przed siedzibę Caritas i będą dzielić się chlebem z przechodniami. Na tę okoliczność zostanie przygotowany stół z przyozdobionymi koszami, w których znajdował się będzie chleb. Przechodniom przekażemy również ulotki dotyczące obchodów „Kromki Chleba dla Sąsiada”.
 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w sklepach Biedronka.
 • 20.09.2019 – Pracownicy i wolontariusze Caritas Diecezji Gliwickiej, pojawią się przed siedzibą Caritas, gdzie będą rozdawać przechodniom chleb oraz ulotki promujące akcję „Kromka chleba dla sąsiada”. Przygotowany zostanie stół z przyozdobionymi koszami, w których znajdował się będzie chleb.
 • https://caritasgliwice.pl/kromka-chleba-dla-sasiada-2019
 • https://dom-rodzina.pl/kromka-chleba-dla-sasiada-20-21-wrzesnia

Caritas Diecezji Kaliskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w sklepach Biedronka, zaangażowanie i pomoc wolontariuszy SKC.

  15-22.09.2019 – wspólne wypiekanie chleba przez podopiecznych i pracowników Caritas w naszych placówkach: Dom Bartymeusza Schronisko dla bezdomnych mężczyzn w Domaniewie, Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem, Spółdzielnia Socjalna IMBIR w Kaliszu.

 • Pieczenie chleba w Domu Opieki Caritas w Kaliszu wraz z osadzonymi Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, którzy upieczony chleb zabiorą na oddział dzieląc się z osobami osadzonymi.
 • Wypiekanie chleba wspólnie z dziećmi i młodzieżą ze świetlicy Samarytanin. Upieczony chleb młodzież przekaże w ramach „sztafety chlebowej” podczas wspólnego spotkania mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej.
 • 15-22.09.2019 – w tych dniach w każdej placówce Caritas Diecezji Kaliskiej odbędzie się Msza św., darem ołtarza będzie upieczony chleb, po liturgii będziemy dzielić się chlebem, dobrym słowem i darem czasu bycia ze sobą.
 • Organizacja sztafety chlebowej, w którą – podobnie jak w roku ubiegłym – zaangażują się lokalne piekarnie. Upiecze chleby w formie serca zostaną przekazane kierownikom sklepu Biedronka podczas zbiórki żywności.
 • Organizacja wspólnego spotkania „Od juniora do seniora”. W spotkaniu wezmą udział seniorzy będący uczestnikami projektów realizowanych przez Caritas Diecezji Kaliskiej.
 • 17.09.2019 – Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas w Słupi wziął udział w akcji wypiekania chleba, w którą zaangażowali się uczestnicy warsztatu, pracownicy Caritas i wolontariusze. Upieczone chleby trafiły do seniorów z okolicznych miejscowości.
 • 20.09.2019 – W ramach akcji „Sztafeta Chlebowa” prowadzona będzie zbiórka bochenków chleba w kształcie serca. Chleby przygotuje jedna z kaliskich piekarni.
 • http://www.radiorodzina.kalisz.pl/sztafeta-chlebowa-w-ramach-dni-kromki-chleba

Caritas Diecezji Włocławskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w sklepach Biedronka w Zduńskiej Woli, Ciechocinku, Osięcinach oraz Aleksandrowie Kujawskim.
 • 22.09.2019 – Msze św. z darem ofiarnym – chlebem – w parafiach w Zduńskiej Woli, Zbrachlinie, Osięcinach oraz Brudnowie; podczas wszystkich Mszy św. Niedzielnych, prócz składania w darze ołtarza chleba, będzie modlitwa w intencji darczyńców i potrzebujących, głoszone będą homilie związane z działaniami Caritas i potrzebami osób będących w trudnej sytuacji, a także będziemy zachęcać do współpracy z zespołami Caritas. Po zakończeniu każdej Mszy św. odbędzie się symboliczne dzielenie się chlebem.
 • 23.09.2019 – przekazanie zebranych artykułów w formie paczek osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym.

Caritas Diecezji Opolskiej, rejon Kluczborka

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

 • Pielgrzymka SKC i PZC z Sokół do Płonki Kościelnej, uroczysta msza św., symboliczne dzielenie się chlebem.
 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w sklepach Biedronka.

Caritas Diecezji Siedleckiej

Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej

 • 20 i 21 września (piątek i sobota) odbędzie się w wybranych sklepach sieci Biedronka zbiórka produktów spożywczych Kromka Chleba dla Sąsiada. Produkty żywnościowe zebrane podczas zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących, głównie osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie.
 • 20 września o godz. 16.00 w Klubie Arka odbędzie się spotkanie dla osób ubogich, samotnych i wykluczonych w ramach Wieczernika. Podczas spotkania ks. Robert Kurpios – dyrektor Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej wygłosi konferencję na temat Wartości i poszanowania chleba. Wspólną modlitwę i śpiew poprowadzi diakonia muzyczna wspólnoty Miasto na Górze. Na zakończenie spotkania przewidziana jest agapa przygotowana przez diakonię Wspólnoty Miasto na Górze.
 • Obchody Dni Kromki Chleba w Parafiach rozpoczną się od Mszy św. z homilią o Eucharystii oraz wartości i codziennym poszanowaniu chleba i żywności. W modlitwie wiernych będą wspominani darczyńcy i ludzie cierpiący z powodu głodu. Natomiast po Mszach św. wierni będą częstowani chlebem lub innymi wypiekami, przygotowanymi we współpracy z Parafialnym Zespołem Charytatywnym, Szkolnym Kołem Caritas, Kołem Gospodyń Wiejskich czy lokalnymi piekarniami.
 • Celem Dni Kromki Chleba jest również prezentacja i docenienie tych, którzy znając wartość chleba potrafią dostrzec najbiedniejszych, którym tego chleba brakuje. Pragniemy wyrazić wdzięczność piekarzom, którzy wspierają działalność prowadzonego przez Caritas Banku Chleba w Bielsku-Białej, członkom Parafialnych Zespołów Charytatywnych, darczyńcom i przyjaciołom Caritas. W intencji zmarłych i żyjących darczyńców Banku Chleba zostanie odprawiona Msza św. Piekarze, którzy przekazują pieczywo do Banku Chleba zostaną przyznane coroczne „certyfikaty dobroczynności”. Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej prowadzi w Bielsku-Białej Bank Chleba, gdzie osoby skierowane przez MOPS codziennie od poniedziałku do soboty otrzymują nieodpłatnie przekazany przez piekarzy z Bielska-Białej i okolic chleb, bułki i pieczywo słodkie.
 • http://caritas.bielsko.pl/2019/09/10/kromka-chleba-dla-sasiada-2
 • https://www.parafia-trzycatek.pl/index.php/aktualnosci/wiadomosci/179-kromka-chleba-dla-sasiada

Caritas Diecezji Kieleckiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w sklepach Biedronka. Produkty żywnościowe zebrane podczas zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących, głównie osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie.
 • 22.09.2019 – uroczysta Msza św. w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kielcach z okazji 20-lecia Parafialnego Zespołu Caritas na którą zostaną zaproszeni członkowie PZC z pozostałych parafii. Darem ołtarza będzie upieczony chleb, po liturgii będziemy dzielić się chlebem, dobrym słowem i darem czasu bycia ze sobą.

Caritas Archidiecezji Białostockiej

 • 15 – 21.09.2019 – rozprowadzone zostaną „Torby Samarytanki” wśród parafian całej Archidiecezji, aby napełnione, mogły trafić do naszego Centrum Pomocy Samarytanin i wesprzeć najbardziej potrzebujących w tym osoby starsze.
 • 20.09.2019 – zorganizowane zostanie wspólne wypiekanie chleba, w Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas, w którym wezmą udział pracownicy, podopieczni placówki oraz seniorzy. Wspólne pieczenie i degustacja chleba przez seniorów i niepełnosprawną młodzież, będzie okazją do wspólnej rozmowy.
 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym osobom starszym poprzez Parafialne Zespoły Caritas w Centrum Pomocy Samarytanin.
 • 22.09.2019 – w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku o godz. 15.00 odbędzie się uroczysta Msza Święta na zakończenie akcji "Kromka chleba", po której odbędzie się symboliczne dzielenie chlebem.
 • 20-21.09.2019 – Zbiórka produktów spożywczych w wybranych sklepach Biedronka. Żywność zostanie przekazana w formie paczek najbardziej potrzebującym.
 • http://zse.bialystok.pl/kromka-chleba-dla-sasiada

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka, zaangażowanie i pomoc wolontariuszy SKC.
 • 22.09.2019 – uroczyste msze św. w Częstochowie, w parafiach Najświętszej Marii Panny, św. Zygmunta, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa z darem chleba.
 • 20-21.09.2019 – Zbiórka żywności w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek poprzez Parafialne Zespoły Caritas najbardziej potrzebującym osobom starszym i samotnym.
 • http://czestochowskie24.pl/czestochowa/kromka-chleba-dla-sasiada-od-caritas
 • http://fiat.fm/info/kromka-chleba-dla-sasiada-od-caritas

Caritas Diecezji Sandomierskiej

 • 18.09.2019 – wspólne pieczenie chleba w domu Senior Wigor w Modliborzycach.
 • 19.09.2019 – seniorzy z upieczonym chlebem odwiedzą Dzienny Dom Opieki w Maziarni, gdzie wspólnie z mieszkańcami będą rozmawiać o tradycjach związanych z pieczeniem chleba.
 • 18.09.2019 – wspólne wypiekanie chleba przez wolontariuszy, seniorów oraz osoby niepełnosprawne z Środowiskowego Domu Samopomocy w Rudniku nad Sanem. Wspólne pieczenie i degustacja chleba przez seniorów i niepełnosprawną młodzież, będzie okazją do wspólnej rozmowy.
 • 16-20.09.2019 – wspólne wypiekanie chleba przez uczniów Ośrodka rehabilitacyjno – edukacyjnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej Radość Życia w Sandomierzu, spotkanie z piekarzem o tradycji pieczenia chleba i szacunku do chleba.
 • 16-20.09 – spotkania o tradycji wypieku chleba dla uczniów szkół w Opatowie i innych miejscowościach diecezji.
 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w sklepach Biedronka. Produkty żywnościowe zebrane podczas zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących, głównie osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie.
 • https://diecezjasandomierska.pl/kromka-chleba-dla-sasiada-2019-zbiorka-zywnosci

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka, zaangażowanie i pomoc wolontariuszy SKC.

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

 • 15.09.2019 – inauguracja „Dni Kromki Chleba”, wolontariusze przygotują poczęstunek dla 1000 osób Ogólnopolskiej Pielgrzymki Niewidomych do Trzebnicy.
 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym, a szczególnie osobom starszym poprzez Parafialne Zespoły Caritas.
 • 20-21.09.2019 – Zbiórka żywności w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek poprzez Parafialne Zespoły Caritas najbardziej potrzebującym osobom starszym i samotnym.
 • https://www.radiorodzina.pl/2019/09/15/zainaugurowano-akcje-kromka-chleba-dla-sasiada

Caritas Diecezji Pelplińskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym, a szczególnie osobom starszym poprzez Parafialne Zespoły Caritas.

Caritas Diecezji Bydgoskiej

Caritas Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w sklepach Biedronka. Produkty żywnościowe zebrane podczas zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących, głównie osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie.
 • 22.09.2019 – na zakończenie Dni Kromki Chleba, w kościele św. Alberta w Zamościu odbędzie się uroczysta msza św. z darem chleba.
 • 20-21.09.2019 – Zbiórka żywności w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek poprzez Parafialne Zespoły Caritas najbardziej potrzebującym osobom starszym i samotnym.
 • http://caritas.zamojskolubaczowska.pl/2019/09/04/kromka-chleba-dla-sasiada-2
 • http://caritas.zamojskolubaczowska.pl/nasze-dziela/kromka-chleba

Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym, a szczególnie osobom starszym poprzez Parafialne Zespoły Caritas.
 • 15-22.09.2019 – uroczyste msze św. z darem chleba w wielu miejscowościach diecezji m.in. Wałczu, Koszalinie, Sławnie, Pile, Białogardzie, Koszalinie, Barwicach i Słupsku.
 • 15-22.2019 – wolontariusze odwiedzać będą osoby starsze w domach przekazując paczki żywnościowe i dzieląc się dobrym słowem i uśmiechem.

Caritas Diecezji Drohiczyńskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w sklepach Biedronka. Produkty żywnościowe zebrane podczas zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących, głównie osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie.
 • 20.09.2019 – wspólne pieczenie chleba przez wolontariuszy i seniorów w Sokołowie Podlaskim w Domu Miłosierdzia i Warsztatach Terapii Zajęciowej.

Caritas Diecezji Ełckiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym, a szczególnie osobom starszym poprzez Parafialne Zespoły Caritas.
 • 21-22.09.2019 – W Parafiach na terenie, których odbędą się zbiórki żywności, po wieczornej mszy św. i wspólnej modlitwie nastąpi przekazanie paczek seniorom, osobom samotnym.
 • 15-22.09.2019 – wspólne pieczenie chleba w Domu Pomocy Społecznej "Misericordia" w Ełku, wspólna modlitwa i dzielenie się chlebem.
 • 23-27.09.2019 – spotkania integracyjne młodzieży i osób starszych, szczególnie osób samotnych.

Caritas Archidiecezji Łódzkiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym, a szczególnie osobom starszym poprzez Parafialne Zespoły Caritas.
 • 15-22.09.2019 – wspólne działania Parafialnych Zespołów Caritas i Szkolnych Kół Caritas: spotkanie z dietetyczką „Co to znaczy zdrowo się odżywiać”, spotkania z seniorami, wspólne wyjście do ogrodu botanicznego, uczniowie w ramach zajęć wykonają różne potrawy, którymi będą częstować innych.
 • 15-22.09.2019 – konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych na plakat „O dzieleniu się z potrzebującymi”.
 • W ramach łódzkiej odsłony kampanii, kilkuset wolontariuszy Szkolnych Kół i Parafialnych Zespołów Caritas, przeprowadzi zbiórkę żywności w 20 sklepach sieci Biedronka. Można ich będzie spotkać w Łodzi, Konstantynowie Łódzkim, Tomaszowie Mazowieckim, Zgierzu i Rzgowie.
 • https://www.archidiecezja.lodz.pl/2019/09/kromka-chleba-dla-sasiada-2019

Caritas Archidiecezji Rzeszowskiej

Caritas Diecezji Tarnowskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym, a szczególnie osobom starszym poprzez Parafialne Zespoły Caritas.

Caritas Diecezji Sosnowieckiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka. Produkty żywnościowe zebrane podczas zbiórki trafią do najbardziej potrzebujących, głównie osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie.
 • 23.09.2018 – w parafiach diecezji sosnowieckiej w których działają Parafialne Zespoły Caritas odbędzie się wspólne świętowanie i dzielenie się chlebem. Msze św. z symbolicznym darem ołtarza – chlebem, który po liturgii będzie symbolicznie rozdzielany pomiędzy wiernych. Tego dnia w parafiach rozdawane będą również zebrane wcześniej w sklepach dary.
 • 20-21.09.2019 – Wolontariusze Caritas Diecezji Sosnowieckiej będą obecni we wszystkich większych sklepach i marketach. Symboliczna kromka chleba to wielki apel do każdego z nas.
 • https://tvs.pl/informacje/kromka-chleba-dla-sasiada-wzruszajaca-i-potrzebna-akcja-caritasu

Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym, a szczególnie osobom starszym poprzez Parafialne Zespoły Caritas.
 • 20.-21.09.2019 – W wybranych sklepach sieci Biedronka prowadzona będzie zbiórka produktów spożywczych. Produkty żywnościowe trafią do najbardziej potrzebujących, głównie osób starszych, samotnych i wykluczonych społecznie
 • https://www.pieknamilosc.waw.pl/2019/09/15/kromka-chleba-dla-sasiada

Caritas Diecezji Toruńskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym, a szczególnie osobom starszym poprzez Parafialne Zespoły Caritas.

Caritas Archidiecezji Warmińskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym, a szczególnie osobom starszym poprzez Parafialne Zespoły Caritas.

Caritas Archidiecezji Przemyskiej

 • 20-21.09.2019 – zbiórka żywności „Kromka chleba dla sąsiada” w wybranych sklepach Biedronka. Zebrane produkty zostaną przekazane w postaci paczek najbardziej potrzebującym, a szczególnie osobom starszym poprzez Parafialne Zespoły Caritas.

Caritas Diecezji Poznańskiej

 • 20.-21.09.2019 – W wybranych sklepach sieci Biedronka prowadzona będzie zbiórka produktów spożywczych. Zebrana żywność zostanie przeznaczona na przygotowanie paczek przez PZC dla osób biednych w parafiach, dla Jadłodajni Caritas oraz dla potrzebujących, którzy zwracają się z prośbą o pomoc w centrali Caritas.
 • https://caritaspoznan.pl/zbiorka-zywnosci-kromka-chleba-dla-sasiada