Aby wspomóc osoby potrzebujące pomocy poprzez Caritas można :

 wysłać SMS pod numer 72052 z hasłem KROMKA (2,46 zł z VAT)

 dokonać wpłaty na konto Caritas

PL 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem KROMKA CHLEBA

wesprzyj_akcje_1a

Adres: ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa

Telefon: +48 22 3348500, +48 22 3348585
Fax: +48 22 3348558

E-mail: caritaspolska@caritas.pl

Strona internetowa:www.caritas.pl

REGON:012064143
NIP:5271006655
KRS:0000198645

Dyrektor: ks. dr Marian Subocz
Zastępca dyrektora: O. dr Hubert Matusiewicz OH ; ks. Marek Dec