Kromka Chleba dla sąsiada

Od dwóch lat Caritas razem z Biedronką, poprzez programy społeczne i socjalne, wspiera 10 000 polskich seniorów. Za każdym z tych programów stoją konkretne osoby i konkretne działania. Co dla beneficjentów oznaczają te programy, co jest w nich najbardziej istotne i cenne, opowiedział nam pan Wacław, 84-letni uczestnik projektów senioralnych.

Panie Wacławie, czego najbardziej potrzeba osobom starszym?
Nie ma nic gorszego, jak czuć się wyizolowanym z jakiegoś środowiska, być samotnym. Ludzie czują się źle pod względem zdrowotnym i psychicznym, jeżeli są całkowicie opuszczeni, osamotnieni. Nie mają kontaktu z przyjaciółmi, znajomymi, z otoczeniem. 

Mówi Pan jak osoba, która tej samotności doświadczyła szczególnie…
Po śmierci żony czułem się taki zagubiony i potrzebne mi było wejście w jakieś szersze grono, żebym zapomniał o wydarzeniach, które mi towarzyszyły przed tym faktem, żebym zapomniał o moim bólu, cierpieniu, wysiłku. I potem przyszła samotność, potrzebowałem kontaktu z ludźmi, żeby się czymś zająć – rozrywką i kulturą, byciem między ludźmi. Bo tylko bycie między ludźmi daje szansę na inną egzystencję.

Co mógłby Pan doradzić tym, którzy chcą nieść pomoc?
Podać komuś szklankę wody, kromkę chleba, dostrzec bliźniego, jego potrzebę, zauważyć, że ktoś sobie nie radzi – to jest bratnia pomoc. Widzę potrzebującego, więc wychodzę mu naprzeciw, z propozycją pomocy. Może ci zrobić zakupy, może zaoferować jakąś usługę, z którą nie możesz sobie poradzić, a nie masz bliskich, którzy by ci w tym pomogli. Kromka chleba to jest wszelaka pomoc, z którą wychodzi się do człowieka potrzebującego. Ludzie są różni – chorzy, niedołężni, mało zaradni życiowo. Ważna jest też pomoc doradcza, w sensie radzenia sobie z jakimś tematem, który jest trudny dla kogoś.

Według statystyk GUS (http://www.stat.gov.pl) w końcu 2017 r. osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły ponad 24% ludności Polski. Co druga osoba mająca 65 lat i więcej miała trudności z czynnościami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa domowego, a prawie 28% z nich nie miało żadnej pomocy i musiało sobie radzić samodzielnie. W 2050 r. aż 42% mieszkańców miast i 38% mieszkańców wsi będzie miało co najmniej 60 lat. Począwszy od 2026 r. rozpocznie się z kolei dynamiczny wzrost liczby osób w wieku 80 lat i więcej.

Kromka chleba dla sąsiada to akcja, która buduje wrażliwość na sytuację osób starszych, które cierpią z powodu niedostatku, czują się samotne i opuszczone. Chodzi o życzliwość i zainteresowanie losem sąsiada, o którym często niewiele wiemy. Pierwszym krokiem może stać się Kromka Chleba, podzielenie się tym, co mamy – chlebem i sobą.